Strona została przeniesiona

7 maja 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku zmienił nazwę na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Zmienił się także adres siedziby z ul. Marynarki Polskiej 134A na ul. Leczkowa 1A, oraz adresy stron internetowych:

Strona internetowa: http://mopr.gda.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.mopr.gda.pl